Pokračování pomoci s registrací na očkování

07.02.2021

V posledních lednových týdnech se v knihovně zaregistrovalo do centrálního systému očkování proti Covid 19 několik běchovických seniorů. Nabídka využití počítačů v knihovně stále platí, jak pro seniory nad 80 let, kterým je systém otevřen v současné době, tak pro mladší seniory a všechny ostatní, pro něž bude systém zpřístupněn snad později. 

Kdo chcete, nebo budete chtít nabídky využít, domluvte se, prosím, se mnou telefonicky na čísle knihovny 703 148 033.

Hana Santolíková