Ceník služeb


Registrace

Noví i stávající čtenáři platí roční příspěvek za registraci

Dospělí 

Čtenáři nad 18 let

30 Kč

Děti a mládež

Čtenáři do 18 let

10 Kč

Senioři

Starobní a invalidní důchodci s bydlištěm v Běchovicích

zdarma

Výpůjční služby


Výpůjčky, prodloužení výpůjček, rezervace


zdarma

Odeslání zprávy o rezervaci e-mailem/SMS


zdarma

Poplatek za pozdní vrácení výpůjček

Cena za knihovní jednotku a započatý měsíc zpoždění

5 Kč

Odeslání upomínky e-mailem/SMS


zdarma

Odeslání upomínacího dopisu poštou

Třetí upomínka je vždy odesílána poštou

25 Kč

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

Nový průkaz jako náhrada za ztracený

20 Kč

Veřejný internet


zdarma

Otvírací doba

Úterý 9:00 - 12:00   15:00 - 18:00
Čtvrtek 12:00 - 18:00

Kde nás najdete

Za Poštovskou zahradou 479, Praha Běchovice 

Dokumenty ke stažení