Knihovna je uzavřena z důvodu opatření v souvislosti s epidemií

Všechny aktuální výpůjčky budou prodlouženy do 30. 4. 2020, do této doby tedy není třeba reagovat na upomínky. Online služby fungují, rezervace budou splněny po znovuotevření knihovny.

Autorské čtení Renáty Šťastné se přesouvá na 6. května 2020. 

V původním březnovém termínu se neuskuteční ani Noc s Andersenem

O knihovně

Základní místní knihovna v Běchovicích je veřejnou knihovnou provozovanou Městskou částí Praha-Běchovice. Knihovna má v současné době asi 11 000 svazků knih a registruje téměř 400 čtenářů, jimž též poskytuje přístup na internet. Ve spolupráci s místní školou pořádá pravidelné akce pro děti. Spolupracuje také s klubem důchodců a městskou částí. Každý měsíc vycházejí v místním časopise Život Běchovic zprávy o dění v knihovně a novinkách ve fondu knihovny. 

Otvírací doba

Úterý     9:00 - 12:00   15:00 - 18:00
Čtvrtek  12:00 - 18:00

Kde nás najdete

Za Poštovskou zahradou 479, Praha Běchovice

Telefon: 703 148 066